A tradition from Poznań

In Poznań, the tradition of baking the St. Martin’s croissant was established in November 1891. That year the parish priest of the St. Martin’s parish, Jan Lewicki, asked his parishioners to follow in their patron saint’s footsteps and do something for the needy.  Józef Melzer, a local confectioner, responded to the appeal by convincing his superior to bring back the old croissant tradition. He baked three trays of croissants and brought them to the church.

In the following years other confectioners joined in the effort. Wealthier people from Poznań bought the treats, the needy got them for free.

In 1901 the Confectioners’ Society adopted the tradition. It was revived by Franciszek Rączyński after the World War I. After the World War II it was Zygmunt Wasiński’s efforts that contributed to its preservation.


The history of the St. Martin’s Croissant

The story of the croissant dates back to the pagan times. Back then autumnal offerings usually made to gods were beef, but sometimes they were in the form of a horseshoe-shaped cake.

The Catholic Church took over the tradition and adjusted it to its needs by connecting it with the figure of Saint Martin. The shape of the cake symbolized the horseshoe, which, according to the legend, was lost by the saint’s horse.

The certificate of authenticity

Our St. Martin’s croissants have been awarded the certificate of authenticity. To bake the croissants, we stick to the traditional recipe and use only top quality ingredients. It is because we abide by the rigorous manufacturing standards that our baked goods have been widely recognized for their utmost quality.

The tradition of baking St. Martin’s Croissants for November, 11th in Poznań is still cherished and widely followed. On this day large quantities of this baked treat are consumed. The Elite confectionery has been making the croissants since the start of the business in 1990.

Order delicious St. Martin’s croissants for yourself and your loved ones.

Order

Choose the quantity and specify the address to which the croissants are to be sent, and we will take care of the rest!


Each croissant is carefully packed in a separate white paper bag with a label containing information about weight, ingredients and manufacturer’s name. Then, all croissants are elegantly placed in a decorative company box.
Together with the package, you will receive a certificate of authenticity and the history of St. Martin’s Croissants, so that you can share this unique tradition with the people who will receive your order.
Everything is carefully packed in a high-quality shipping box.


We offer the following order types: 4, 8 or 12 croissants


St Martin's Croissant

price 15.00 zł total
0.20 Each Croissant is packed separately in a white paper bag with a label (including weight, ingredients and producer?s name). masa makowa (mak bia?y, cukier, jaja, rodzynki, orzechy arachidowe, okruchy deserowe, margaryna (oleje ro?linne i t?. ro?linne utwardzone, woda, emulgatory: lecytyna, mono i di glicerydy kwas?w t?uszczowych, regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, barwik: annato), sk?rka pomara?czowa, esencja migda?owa), ciasto (m?ka pszenna, mleko 3,2%, cukier, margaryna (oleje ro?linne i t?. ro?linne utwardzone, woda, emulgatory: lecytyna, mono i di glicerydy kwas?w t?uszczowych, regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, barwik: annato), jaja, dro?d?e, esencja cytrynowa, s?l), posypka (orzechy arachidowe, orzechy w?oskie, pomada cukrowa) 1666 kJ/ 398 kcal w 100g produktu
Occasional magnet with a croissant

price 11.00 zł total
0.05
Calendar for 2024

price 24.00 zł total
0.10
Mug

price 36.00 zł total
0.30
Mug

price 36.00 zł total
0.30


Shipping informationAdditional details

 1. Cukiernia Elite Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 173/3, NIP 7831875963, REGON 524666727, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0001023723 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi sprzedaż Rogali Świętomarcińskich za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. Działalność gospodarcza została zarejestrowana przez wspólników spółki.
 2. Przedmiotem umowy jest świadczenie jednorazowe polegające na przeniesieniu własności Rogali Świętomarcinskich na rzecz klienta w zamian za zapłatę ceny. Rogale Świętomarcińskie należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Sugerowany czas przydatności do spożycia to 48 godzin. Szczegółowy skład Rogali Świętomarcińskich, będących przedmiotem świadczenia oraz wygląd opakowania zostały określone na stronie www.rogaleswietomarcinskie.pl w zakładce "Zamówienie".
 3. Spółka posiada świadectwo jakości wystawione na firmę Liczbańscy - Handel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Szparagowa 3A , 62-081 Wysogotowo ; NIP 7812028280 potwierdzające zgodność procesu produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją nr 1.23/2013/30 wystawione przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Świadectwo Jakości Handlowej o numerze 23/2013/30 uprawniające do posługiwania się europejską marką produktu regionalnego wystawione przez Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu.
 4. Cukiernia Elite Sp. z o.o. posiada następujące dane kontaktowe: tel. +48 887 117 700, e-mail: biuro@elite-cukiernia.pl
 5. Cukiernia Elite Sp. z o.o. porozumiewa się z klientami w drodze elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz telefonicznie.
 6. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.rogaleswietomarcinskie.pl w zakładce "Zamówienie" po naciśnięciu przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Po złożeniu zamówienia klient dostaje informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie oraz wskazanie, iż informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) zawarte są w regulaminie na stronie www.rogaleswietomarcinskie.pl w zakładce Regulamin. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez sprzedawcę potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
 7. Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) na trwałym nośniku, tj. w formie PDF najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.
 8. W celu dokonania zakupu w Sklepie internetowym, Klient powinien mieć do dyspozycji:
  1. Komputer podłączony do sieci Internet.
  2. Łącze internetowe (zalecane łącze szerokopasmowe).
  3. Przeglądarkę internetową z uruchomioną obsługą Java Script.
  4. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Do każdego zamówienia jest dołączona faktura VAT lub paragon fiskalny w zależności od zaznaczonej przez Klienta opcji w formularzu zamówienia.
 10. Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić zmiany w zamówieniu przed upływem 24h od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Informacja o zmianie lub anulacji zamówienia musi wpłynąć e-mailem na adres biuro@elite-cukiernia.pl
 12. Łączna cena za świadczenie podana jest w zakładce "Zamówienie". Jest to cena detaliczna podana w PLN i zawierająca podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia.
 13. Dostawa towaru odbywa się na koszt Klienta w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 14. Koszty przesyłki i gwarantowany termin dostawy określone są w zakładce "Zamówienie".
 15. Przedmiot świadczenia zostanie nadany do wysyłki przez spółkę w ciągu 4 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Na życzenie klienta termin nadania przesyłki może zostać odroczony do wskazanej daty.
 16. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru i zapłaty oznaczonej przez sprzedawcę ceny wraz z kosztami przesyłki.
 17. Formą płatności za zamówiony towar jest przedpłata.
 18. Klient odbierając zamówienie kwituje jego zgodność przy odbiorze własnoręcznym podpisem.
 19. Z uwagi na to, iż przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użytku klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 20. W przypadku zwrotu przesyłki przez kuriera, towar wraca do nadawcy i jest gotowy do odbioru osobistego przez 2 dni po czym zostaje zutylizowany.
 21. Spółka sprzedaje towar wolny od jakichkolwiek wad.
 22. Reklamację można składać w siedzibie sprzedawcy wskazanej w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje produktów przyjmowane są na podstawie dowodu zakupu i po dostarczeniu reklamowanego towaru do siedziby sprzedawcy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 23. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php. oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 24. Sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach jedynie do prawidłowego świadczenia usług i realizacji zobowiązań wobec klientów. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane tylko na potrzebę realizacji zlecenia.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego